Hrady, zámky , kostely

armypoliceseda

 Státní správa

Komerční a průmyslové objekty

 galerieseda

Banky a finanční instituce

 

Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

NOVÁ PRAŽSKÁ POBOČKA

Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, že od 1. června 2017 bylo vybudováno nové zázemí pro pražskou pobočku naší společnosti.

pbp1

  

  

 

Z adresy::

 Prohlédněte si fotogalerii:

 

Zobrazit vložený fotogalerii on-line na:
https://www.fides.cz/10-o-nas.html#sigProGalleriaa2cf3e0199

POLITIKA SM BOZP


Politika Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 organizace Trade FIDES, a.s.

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.

Vedení organizace Trade FIDES si uvědomuje, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci má pro každého z nás nevyčíslitelnou hodnotu. V rámci poskytovaných služeb se organizace setkává s činnostmi, u kterých je potřeba systematicky se věnovat jejich bezpečnosti a ošetření rizik, z nich vyplývajících tak, aby jejich případný negativní vliv byl minimalizován.

S cílem zajistit nadstandardní podmínky v této oblasti všem zainteresovaným stranám vedení organizace Trade FIDES zavedlo systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souvislosti se zavedeným systémem řízení BOZP se vedení organizace zavazuje k následujícím skutečnostem:

o Důsledně plníme povinnosti vyplývající z právních a ostatních legislativních předpisů souvisejících s BOZP.
o Trvale zlepšujeme zavedený systém řízení BOZP
o Rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů
o Systematicky vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí – identifikujeme nebezpečí, hodnotíme a řídíme rizika v oblasti BOZP
o Přijímáme preventivní opatřeni k předcházení pracovním úrazům
o Systematickým vzděláváním a pravidelným skolením předáváme zaměstnancům zkušenosti a znalosti a posilujeme tak odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobni angažovanost při prevenci rizik na stavbách a pracovištích.
o Vytváříme bezpečné pracovní prostředí a poskytujeme bezpečné pracovní nástroje, které zaměstnancům umožní nést zodpovědnost za vykonávání své činnosti bezpečným způsobem
o Usilujeme o to, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svém pracovišti
o Vyhledáváme obchodní partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně prosazujeme zásady BOZP
o Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
o Vedeme otevřeny dialog s veřejností, orgány statní správy, jakož i s našimi obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami
o Vytváříme podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a cílů stanovených v programu řízení BOZP
o Pravidelně přezkoumáváme výkonnost systému řízení BOZP.
o Podporujeme aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP jednotlivými zaměstnanci v rámci svých kompetencí a odpovědností a očekáváme vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZDRAVÍ JE NENAHRADITELNÉ - JE SNAZŠÍ INCIDENTŮM PŘEDCHÁZET NEŽ ŘEŠIT JEJICH NÁSLEDKY

Schválil: Ing. Tomáš Petana, výkonný ředitel Trade FIDES, a.s., dne 22.1. 2015; přezkoumalo vedení organizace dne 27.3.2017

IDET 2015

Společnost Trade FIDES, a.s. si Vás dovoluje pozvat na výstavu IDET 2015 / 19.- 21.5. 2015

srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě.

Najdete nás v areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 1, 647 00 Brno, v pavilonu P, stánek č. 022.

Informace pro návštěvníky výstavy naleznete na www.bvv.cz/idet.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Další články...

Podkategorie

JoomShaper