Hrady, zámky , kostely

armypoliceseda

 Státní správa

Komerční a průmyslové objekty

 galerieseda

Banky a finanční instituce

 

Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

Politika kvality organizace Trade FIDES, a.s.

Politika kvality organizace Trade FIDES, a.s.

dle ČSN EN ISO 9001:2016

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice. Dlouhodobě se orientuje na dodávky vysoce specializovaných produktů pro významné zákazníky, zejména ze státního sektoru. Tradičními zákazníky organizace jsou Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničí ČR, Ministerstvo kultury ČR, apod.

Politika kvality ve vztahu k zákazníkům:

Organizace usiluje o vybudování prestižní pozice v rámci České republiky, kdy pro své zákazníky dokáže zajistit komplexní nabídku služeb a bezpečnostních technologií v nejvyšší možné kvalitě při splnění požadavků všech zainteresovaných stran a přiměřené ceně. Vlastní vývojové a výrobní zázemí organizace umožňuje plnit požadavky zákazníků v nadstandardní kvalitě a unikátním způsobem integrovat jednotlivé systémy tak, aby je zákazník vnímal jako jeden funkční celek. Stanovenými měřicími procesy, jako jsou např. zjišťování spokojenosti zákazníka, evidence neshod, opatření k nápravě, preventivní opatření, interní audity apod. je vedení společnosti umožněno v chodu organizace vysledovat a následně eliminovat kritická místa, která by mohl ve svém důsledku zákazník negativně vnímat a která by působila proti zamýšlenému neustálému zvyšování kvality. Mechanismy plánování umožňují vedení společnosti systematicky zajišťovat plnohodnotné zdroje, nezbytné pro provádění stanovených procesů.

Politika kvality ve vztahu k majitelům organizace:

Organizace Trade FIDES, a.s. je akciovou společností. Ve vztahu k akcionářům usiluje realizací unikátních zakázek pro významné zákazníky a o vytvoření přiměřeného zisku.

Politika kvality ve vztahu k zaměstnancům:

Organizace Trade FIDES, a.s. usiluje o vybudování prestižní organizace, která svojí ekonomickou stabilitou vytvoří pro kvalifikované, zodpovědné a pracovité zaměstnance dlouhodobou perspektivu nadprůměrně hodnoceného, prestižního zaměstnání s možností dalšího odborného růstu.

Politika kvality ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:

Mezi ostatní zainteresované strany z pohledu organizace Trade FIDES, a.s. patří Česká republika a její legislativa, odborné instituce jako např. cechovní organizace Asociace Grémium Alarm, Česká asociace pojišťoven, certifikační orgány bezpečnostních systémů apod. a jejich platné technické předpisy a normy, dále Národní bezpečnostní úřad, orgány finanční správy, orgány bezpečnosti práce apod. Ve vztahu k těmto zainteresovaným stranám usiluje organizace Trade FIDES, a.s. o účelné naplnění oprávněných požadavků zainteresovaných stran na činnost organizace.

Organizace usiluje o vyváženou spokojenost všech uvedených zainteresovaných složek. Politika kvality je rozpracována do konkrétních cílů kvality, které jsou měřitelné, jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány a je vyhodnoceno jejich plnění. Politiku kvality, řízenou prostřednictvím Integrovaného systému řízení, považujeme za svoji konkurenční výhodu.

Plánovaná kvalita = spokojený zákazník = prosperující organizace

 

Za vedení společnosti dne 1.3.2018 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

NOVÁ PRAŽSKÁ POBOČKA

Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, že od 1. června 2017 bylo vybudováno nové zázemí pro pražskou pobočku naší společnosti.

pbp1

  

  

 

Z adresy::

 Prohlédněte si fotogalerii:

 

Zobrazit vložený fotogalerii on-line na:
https://www.fides.cz/10-o-nas.html#sigProGalleriaa2cf3e0199

IDET 2015

Společnost Trade FIDES, a.s. si Vás dovoluje pozvat na výstavu IDET 2015 / 19.- 21.5. 2015

srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě.

Najdete nás v areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 1, 647 00 Brno, v pavilonu P, stánek č. 022.

Informace pro návštěvníky výstavy naleznete na www.bvv.cz/idet.

Těšíme se na setkání s Vámi.

POLITIKA SM BOZP


Politika Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 organizace Trade FIDES, a.s.

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.

Vedení organizace Trade FIDES si uvědomuje, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci má pro každého z nás nevyčíslitelnou hodnotu. V rámci poskytovaných služeb se organizace setkává s činnostmi, u kterých je potřeba systematicky se věnovat jejich bezpečnosti a ošetření rizik, z nich vyplývajících tak, aby jejich případný negativní vliv byl minimalizován.

S cílem zajistit nadstandardní podmínky v této oblasti všem zainteresovaným stranám vedení organizace Trade FIDES zavedlo systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souvislosti se zavedeným systémem řízení BOZP se vedení organizace zavazuje k následujícím skutečnostem:

o Důsledně plníme povinnosti vyplývající z právních a ostatních legislativních předpisů souvisejících s BOZP.
o Trvale zlepšujeme zavedený systém řízení BOZP
o Rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů
o Systematicky vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí – identifikujeme nebezpečí, hodnotíme a řídíme rizika v oblasti BOZP
o Přijímáme preventivní opatřeni k předcházení pracovním úrazům
o Systematickým vzděláváním a pravidelným skolením předáváme zaměstnancům zkušenosti a znalosti a posilujeme tak odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobni angažovanost při prevenci rizik na stavbách a pracovištích.
o Vytváříme bezpečné pracovní prostředí a poskytujeme bezpečné pracovní nástroje, které zaměstnancům umožní nést zodpovědnost za vykonávání své činnosti bezpečným způsobem
o Usilujeme o to, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svém pracovišti
o Vyhledáváme obchodní partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně prosazujeme zásady BOZP
o Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
o Vedeme otevřeny dialog s veřejností, orgány statní správy, jakož i s našimi obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami
o Vytváříme podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a cílů stanovených v programu řízení BOZP
o Pravidelně přezkoumáváme výkonnost systému řízení BOZP.
o Podporujeme aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP jednotlivými zaměstnanci v rámci svých kompetencí a odpovědností a očekáváme vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZDRAVÍ JE NENAHRADITELNÉ - JE SNAZŠÍ INCIDENTŮM PŘEDCHÁZET NEŽ ŘEŠIT JEJICH NÁSLEDKY

Za vedení společnosti dne 1.3.2018 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva.

Další články...

Podkategorie

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.