Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

LATIS SQL

Novým produktem firmy Trade FIDES, a.s., je monitorovací a integrační systém LATIS SQL.
Tento systém je postaven na moderní, osvědčené databázové technologii Microsoft SQL Server 2008. Tato technologie umožňuje efektivně zpracovávat velké objemy dat a nabízí rozsáhlé možnosti pro zajištění bezpečnosti dat (zálohování, replikace atd.)

LATIS SQL je navržen jako otevřený systém, aby jej bylo možné kdykoli rozšířit o nové funkčnosti na základě rostoucích nároků připojovaných technologií. Hlavními přednostmi systému LATIS SQL je obousměrná komunikace mezi dálkovým dohledem a zabezpečenými objekty, která umožňuje okamžitou reakci na příchozí událost. Díky této vlastnosti je možné dálkově spravovat takřka jakýkoliv stav, který je v objektu řízen jednotkou bezpečnostního systému.

Vypnutí poplachové sirény, odvolání poplachu, otevření dveří, nebo nastavení opakujících se událostí (např. „zastřežení – odstřežení“ objektu v požadovaný čas) je možné provádět díky LATIS SQL vzdáleně. Vybraná zařízení zapojená v monitorovaném objektu (např. objektové zařízení PZL-10) je dokonce možné vzdáleně aktualizovat, např. zasláním nového firmware.
LATIS SQL integruje, monitoruje a spravuje bezpečnostní technologie, které se používají při ochraně budov, technologických areálů i všech ostatních objektů, které je potřeba chránit. Je rozsáhlým modulárním systémem, který je možné skládat podle potřeb uživatele. Prostřednictvím různých komunikačních kanálů (Morse Radio, telefon, SMS, GPRS, LAN, RS232, RS485) umožňuje připojení mnoha technologií a integruje tyto autonomní systémy do jednoho celku.

LATIS SQL je možné využít jako lokální grafickou nadstavbu, nebo jako dálkový dohled objektů (PCO). Samozřejmá je i kombinace uvedených variant. Tato integrace přináší uživateli komfort umožňující efektivní provoz a správu systémů z jednoho pracoviště, na kterém jsou všechna data a informace přístupná v jednotné srozumitelné podobě a předkládá obsluze přehlednou, jednoduchou a efektivní formu střežení objektů podpořenou grafickým zobrazením sledovaných událostí.

LATIS SQL je schopen efektivně pracovat s obrazovou dokumentací objektů. Pro přesnou lokalizaci sledovaných oblastí je navázán na vlastní mapové systémy s využitím reálných GPS souřadnic. Tyto mapové podklady je možno vytvářet, spravovat pomocí vlastního editoru. Systém umožňuje i konverzi z mapových podkladů geobáze. Implementaci a editaci digitálních grafických podkladů (fotografie, půdorysy apod.) do systému, snadné vkládání grafických symbolů připojených technologií (detektorů PZTS, EPS, EKV, MaR apod.) včetně jejich aktivačních a deaktivačních kódů umožňuje program LGLE. Detailní přehled o všech sledovaných objektech, právě vzniklých, nebo historických událostech zpřehledňuje graficky příjemná aplikace LOW, která usnadňuje správné vyhodnocení a rychlé řešení situace. Softwarová architektura systému nabízí možnost vytváření libovolných klientských programů, které vyhoví přesně zadaným požadavkům uživatele od jednoduchých až po velmi sofistikované aplikace.

Mocným nástrojem je i možnost využívání zákaznických modulů (pluginů), které umožňují operativně modifikovat systém dle požadavků zákazníka.
Další výhodou je možnost exportu jakýchkoli dat z databáze SQL. Software zajištující tuto funkčnost lze rozšiřovat o tzv. reporty, které lze přizpůsobit podle konkrétních potřeb uživatele. Jednotlivé systémy lze vzájemně propojovat do funkčních celků a zajistit tak dohled nad rozsáhlými areály (oblastmi) obsahujícími několik lokálních nadstaveb LATIS® SQL. Lze tak vytvářet rozsáhlé sítě s několika vrstvami s různou úrovní detailu a s centrálním monitoringem.

LATIS SQL je produktem vlastního vývoje společnosti Trade FIDES, a.s.. Doplnění nových funkcí je možné vytvářet na základě zákaznických požadavků.
LATIS SQL je koncipován jako systém s rozloženou inteligencí, což zefektivňuje a optimalizuje využití jednotlivých funkčních celků, které si navzájem předávají jen nezbytně nutné minimum informací. Výkon systému jako celku tím podstatně narůstá a systém je schopen plnit velké množství úkolů požadovaných uživatelem.
LATIS SQL je uživatelům k dispozici v různých konfiguracích a cenových úrovních, vždy optimálně splňujících aktuální požadavky jako jsou kapacita, cena, rychlost a odolnost a další.
Monitorovací a integrační systém LATIS SQL je produkt, který může být použit od nejjednodušších aplikací až po nejrozsáhlejší bezpečnostní systémy. Množství i velikost monitorovaných objektů je takřka neomezená, snadná integrace připojitelných technologií a protokolů, které systém LATIS SQL podporuje, se neustále rozrůstá.
 

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.