Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

LATIS OPERATOR WORKSTATION

Program LOW je určen pro komunikaci se systémem LATIS SQL a je určen pro operátora, který má za úkol dozor nad monitorovanými objekty. V případě příchodu jakékoli události poskytuje v přehledné formě všechny informace k vyřešení vzniklé akce. Mohou to být informace různého typu, jako jsou např. instrukce pro operátora, co v dané situaci řešit, telefonní čísla zodpovědných osob, taktika zásahu, grafické podklady v souřadnicovém systému GPS, obraz kamery z monitorovaného místa, odkaz na místo intranetu/internetu, chorobopis pacienta, technické informace o dané technologii, místo výskytu narušitele objektu apod. V přehledné podobě zobrazuje informace o všech událostech a o jejich změnách včetně možnosti vykreslování do grafických podkladů.
 
K systému LATIS SQL může být připojeno několik programů LOW v rámci LAN, přičemž každý může přijímat různé události od různých objektů. Postup řešení akce operátorem je zaznamenám v historii, kterou nelze zpětně editovat. Operátor může komentovat průběh akce prostřednictvím tzv. rychlých textů (přednastavené seznamy nejčastějších stavů) a vkládat také svůj vlastní popis. Historii událostí lze filtrovat podle mnoha různých kritérií a tak vyhodnocovat úspěšnost řešení akcí apod.
 
Umožňuje souběžné řešení akcí i s dalšími programy LOW. Z každého pracoviště lze rozesílat vybrané povely na objekty (do vybraných technologií), podle nastavených práv uživatelů. Mezi takové povely patří např. uzavření/otevření (zastřežení/odstřežení) objektu, podsystému nebo přemostění (BYPASS) detektoru, zablokování vstupu uživatele, rozsvícení osvětlení, otevření brány, vypnutí/zapnutí sirény, zobrazení kamery na vybraném monitoru apod.
 
 Aplikace LOW pracuje na platformě Windows XP nebo Windows Server 2003 a využívá Microsoft SQL Server 2005.
JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.