Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

SÍŤ LATIS

Síť LATIS je tvořena objektovými stanicemi LATIS 2400 a LATIS 2400N na straně objektů a radiovým modemem LR 324 pro hlavní - radiovou komunikaci a telefonním Modemem LT 300 pro záložní komunikaci na straně centrální stanice systému.

 Síť LATIS je sítí řízenou, tzn. že provoz probíhá na principu „výzva-odpověď"; je řízen centrální stanicí (PCO).

Komunikace se všemi objekty je obousměrná, tzn., že bezchybný přenos informace je příjemcem potvrzen a teprve potom je tato informace vymazána v paměti zdroje zprávy. Žádná zpráva se tedy neztratí ani v případě externího rušení, výpadku napájení nebo jiného technického problému a je předána po obnovení normální funkce sítě. V případě, že nelze v určitém okamžiku předat události radiovou cestou (rušení, sabotáž na anténě ...), objektové zařízení předá události telefonní cestou.
Obousměrnost sítě je kromě potvrzování příjmu zprávy využívána pro přenosy povelů na objekty. Povelem může být obecně spuštění určitého zařízení, jako zapnutí kamery, světel, sirény ap. nebo zastřežení/odstřežení objektu, zaklíčování stanice pro servisní účely, případně provedení změny v parametrech objektové stanice z PCO.
Síť LATIS komunikuje rychlostí 2400 Bd s kódovaným přenosem dat a může zpracovávat data nejen z ústředen PZTS a EPS, ale i data technologického charakteru. Všechny tyto systémy je možné v síti LATIS monitorovat a ovládat z centrálního pracoviště (PCO).
Každé z objektových zařízení LATIS 2400 nebo LATIS 2400N může pracovat jako retranslační stanice. Může zde pracovat až 15 objektových zařízení v řadě za sebou - 15 vrstev (pro vykrytí území velikosti okresu obvykle dostačuje 5 retranslačních vrstev). Počet retranslátorů v jednotlivých vrstvách není omezen. Je zde propracovaný režim automatického nalezení nové cesty spojení objektu s PCO v případě výpadku některého z používaných retranslátorů. Všechna objektová zařízení v síti LATIS pracují na jedné frekvenci. Každé objektové zařízení může být v síti LATIS dálkově ovládáno a programováno přímo z centrální stanice.
Síť pracuje ve třech základních režimech:

předávání poplachových událostí (priorita 1) s typickou dobou přenosu 3s
předávání nepoplachových (oběžníkových) událostí přednostně (priorita 2)
předávání nepoplachových (oběžníkových) událostí standardním způsobem
 
Síť LATIS

počet objektových zařízení LATIS 2400

2 000

počet přenášených událostí z jednoho objektu

maximálně 65 535

typ komunikace

obousměrná, řízená centrální stanicí SCO

rychlost komunikace

2 400 Bd

přenos dat

kódovaný na všech úrovních

počet kanálů pro prioritní přenos

2

retranslace

kterákoliv objektová stanice může pracovat jako retranslátor

počet retranslátorů v sérii

15

celkový počet retranslátorů v síti

není omezen

 


JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.