Hrady, zámky , kostely

armypoliceseda

 Státní správa

Komerční a průmyslové objekty

 galerieseda

Banky a finanční instituce

 

Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.
Vedení organizace Trade FIDES, a.s. chápe nutnost ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, jehož jsme nedílnou součástí. Environmentální politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči všem zainteresovaným stranám - zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům a majitelům organizace, ale i vůči široké veřejnosti a přírodnímu prostředí. Smyslem tohoto závazku je neustálé zlepšování systému environmentálního managementu společnosti (EMS) a v důsledku toho i neustálého snižování zátěže životního prostředí způsobeného činností organizace. Environmentální politika je realizována využitím všech dostupných prostředků, které nabízí Integrovaný systém řízení organizace. Organizace upřednostňuje preventivní nástroje, které umožňují předcházet vzniku havárií, v místech sběru a manipulace s odpady zajišťuje bezpečné nakládání s nimi, je však připravena i na účinnou likvidaci vzniklých krizových situací ve vztahu k životnímu prostředí.
 
Environmentální politika ve vztahu k zákazníkům:
Při podnikatelských aktivitách ve výrobě a při realizaci zakázek je záměrem organizace využívat ekologicky šetrných a biologicky snadno odbouratelných materiálů a procesů, které nezatěžují životní prostředí nadměrným produkováním škodlivých látek při výrobě ani při provozu. Snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním, omezováním vzniku odpadů a znečištění a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů. Zákazníkům tak organizace snižuje potenciální náklady na odstraňování negativních důsledků pořízení a provozu ekologicky nešetrných produktů.
Environmentální politika ve vztahu k majitelům organizace:
Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zdravým a spokojeným zaměstnancům efektivněji využívat všech zdrojů a ve svém důsledku produkovat majitelům vyšší zisky.
Environmentální politika ve vztahu k zaměstnancům:
Využitím integrovaného systému řízení organizace ve smyslu vyhlášené environmentální politiky má příznivý vliv na kvalitu života zaměstnanců, na jejich bezpečnost a spokojenost v organizaci.
Environmentální politika ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:
Organizace ve své činnosti identifikuje právní i jiné legislativní požadavky České republiky a Evropské unie pro oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a svou činností je v maximální míře naplňuje.
 
Ve svém důsledku organizace usiluje o vyváženou spokojenost všech uvedených složek - zákazníků, akcionářů, zaměstnanců i ostatních zainteresovaných stran. Environmentální politika je v organizaci rozpracována do konkrétních environmentálních cílů, které jsou měřitelné, jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány a je pravidelně vyhodnocováno jejich plnění. Ochranu životního prostředí, řízenou prostřednictvím Integrovaného systému řízení, považujeme za svoji konkurenční výhodu. Environmentální politika organizace Trade FIDES, a.s. se dá stručně vyjádřit heslem - respektování přírody nám umožní být i nadále její součástí.
 
 Za vedení společnosti dne 1.3.2018 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva
JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.