Přihlásit se

Politika QMS

Politika kvality organizace Trade FIDES, a.s.

dle ČSN EN ISO 9001:2016

Plánovaná kvalita = spokojený zákazník = prosperující organizace

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice. Dlouhodobě se orientuje na dodávky vysoce specializovaných produktů pro významné zákazníky, zejména
ze státního sektoru. Tradičními zákazníky organizace jsou Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničí ČR, Ministerstvo kultury ČR, apod.

Politika kvality ve vztahu k zákazníkům:

Organizace usiluje o vybudování prestižní pozice v rámci České republiky, kdy pro své zákazníky dokáže zajistit komplexní nabídku služeb a bezpečnostních technologií v nejvyšší možné kvalitě při splnění požadavků všech zainteresovaných stran a přiměřené ceně. Vlastní vývojové a výrobní zázemí organizace umožňuje plnit požadavky zákazníků v nadstandardní kvalitě a unikátním způsobem integrovat jednotlivé systémy tak, aby je zákazník vnímal jako jeden funkční celek. Stanovenými měřicími procesy, jako jsou např. zjišťování spokojenosti zákazníka, evidence neshod, opatření k nápravě, preventivní opatření, interní audity apod. je vedení společnosti umožněno v chodu organizace vysledovat a následně eliminovat kritická místa, která by mohl
ve svém důsledku zákazník negativně vnímat a která by působila proti zamýšlenému neustálému zvyšování kvality. Mechanismy plánování umožňují vedení společnosti systematicky zajišťovat plnohodnotné zdroje, nezbytné pro provádění stanovených procesů.

Politika kvality ve vztahu k majitelům organizace:

Organizace Trade FIDES, a.s. je akciovou společností. Ve vztahu k akcionářům usiluje o realizaci unikátních zakázek pro významné zákazníky a o vytvoření přiměřeného zisku.

Politika kvality ve vztahu k zaměstnancům:

Organizace Trade FIDES, a.s. usiluje o vybudování prestižní organizace, která svojí ekonomickou stabilitou vytvoří pro kvalifikované, zodpovědné a pracovité zaměstnance dlouhodobou perspektivu nadprůměrně hodnoceného, prestižního zaměstnání s možností dalšího odborného růstu.

Politika kvality ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:

Mezi ostatní zainteresované strany z pohledu organizace Trade FIDES, a.s. patří Česká republika a její legislativa, odborné instituce jako např. cechovní organizace Asociace Grémium Alarm, Česká asociace pojišťoven, certifikační orgány bezpečnostních systémů apod. a jejich platné technické předpisy a normy, dále Národní bezpečnostní úřad, orgány finanční správy, orgány bezpečnosti práce apod. Ve vztahu k těmto zainteresovaným stranám usiluje organizace Trade FIDES, a.s. o účelné naplnění oprávněných požadavků zainteresovaných stran na činnost organizace.

Organizace usiluje o vyváženou spokojenost všech uvedených zainteresovaných složek. Politika kvality je rozpracována do konkrétních cílů kvality, které jsou měřitelné, jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány
a je vyhodnoceno jejich plnění. Politiku kvality řízenou prostřednictvím Integrovaného systému řízení považujeme za svoji konkurenční výhodu.

 

Za vedení společnosti dne 2.6.2020 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.