Přihlásit se

POLITIKA SM BOZP


Politika Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 organizace Trade FIDES, a.s.

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.

Vedení organizace Trade FIDES si uvědomuje, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci má pro každého z nás nevyčíslitelnou hodnotu. V rámci poskytovaných služeb se organizace setkává s činnostmi, u kterých je potřeba systematicky se věnovat jejich bezpečnosti a ošetření rizik, z nich vyplývajících tak, aby jejich případný negativní vliv byl minimalizován.

S cílem zajistit nadstandardní podmínky v této oblasti všem zainteresovaným stranám vedení organizace Trade FIDES zavedlo systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souvislosti se zavedeným systémem řízení BOZP se vedení organizace zavazuje k následujícím skutečnostem:

o Důsledně plníme povinnosti vyplývající z právních a ostatních legislativních předpisů souvisejících s BOZP.
o Trvale zlepšujeme zavedený systém řízení BOZP
o Rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů
o Systematicky vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí – identifikujeme nebezpečí, hodnotíme a řídíme rizika v oblasti BOZP
o Přijímáme preventivní opatřeni k předcházení pracovním úrazům
o Systematickým vzděláváním a pravidelným skolením předáváme zaměstnancům zkušenosti a znalosti a posilujeme tak odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobni angažovanost při prevenci rizik na stavbách a pracovištích.
o Vytváříme bezpečné pracovní prostředí a poskytujeme bezpečné pracovní nástroje, které zaměstnancům umožní nést zodpovědnost za vykonávání své činnosti bezpečným způsobem
o Usilujeme o to, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svém pracovišti
o Vyhledáváme obchodní partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně prosazujeme zásady BOZP
o Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
o Vedeme otevřeny dialog s veřejností, orgány statní správy, jakož i s našimi obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami
o Vytváříme podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a cílů stanovených v programu řízení BOZP
o Pravidelně přezkoumáváme výkonnost systému řízení BOZP.
o Podporujeme aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP jednotlivými zaměstnanci v rámci svých kompetencí a odpovědností a očekáváme vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZDRAVÍ JE NENAHRADITELNÉ - JE SNAZŠÍ INCIDENTŮM PŘEDCHÁZET NEŽ ŘEŠIT JEJICH NÁSLEDKY

Za vedení společnosti dne 1.3.2018 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva.

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.