Hrady, zámky , kostely

armypoliceseda

 Státní správa

Komerční a průmyslové objekty

 galerieseda

Banky a finanční instituce

 

Přihlásit se

PZTS -poplachové zabezpečovací a řídící systémy      EPS - systém elektrické požární signalizace      CCTV-uzavřený televizní okruh      EKV -elektronická kontrola vstupu      MZS -mechanické zábranné systémy      PS -perimetrické systémy      SK - strukturovaná kabeláž      GNS - grafické nadstavbové systémy

Památník Terezín

Památník Terezín

21. 12. 2008

Národní hřbitovTrade FIDES zvítězil ve výběrovém řízení na zabezpečení areálů Národního hřbitova a Židovského hřbitova Památníku Terezín.

Trade FIDES, a.s., přední poskytovatel řešení a služeb v oblasti bezpečnostních systémů, dodal kamerový zabezpečovací systém pro rozsáhlé areály Národního a Židovského hřbitova, součásti Památníku Terezín. Společnost Trade FIDES získala tuto komplexní zakázku ve výběrovém řízení, v němž její nabídka zvítězila nad ostatními splněním požadavků zadavatele, cenovou nabídkou navrhované instalace i nízkými provozními náklady zabezpečovacího systému.

Práce na zabezpečení prostoru obou hřbitovů byly  ukončeny v  listopadu 2008, kdy byl bezpečnostní systém odzkoušen a předán správě Památníku. „Do soutěže na realizaci kamerových systémů zaslalo nabídku cca 10 firem. Nabídka firmy Trade Fides přesně splňuje zadání, navrhuje kvalitní technologie, její zpracovaní je na vysoké úrovni a je cenově výhodná. Kladem nabídky je také návrh osvětlení areálů hřbitovů, což se projevilo i v následném jednání s památkovým dohledem," komentoval uzavřené výběrové řízení Ing. Stanislav Krejný, vedoucí technického oddělení Památníku Terezín.

Ing. Stanislav Krejný s Milošem Němečkem nad projekty zabezpečení Národního památníku v Terezíně„Považuji si za čest, že jsme v soutěži o zabezpečení části areálu Památníku Terezín zvítězili. A nejde jen o prestiž a úspěšné nalezení technologického řešení vyhovujícího náročným podmínkám zadavatele. Hlavně jsem si jist, že po zabezpečení areálu již nebude docházet k opakování barbarských činů, jako bylo zcizení a poničení desek se jmény obětí letos v dubnu," komentoval ukončení tendru Miroslav Řiháček, generální ředitel Trade FIDES, a.s.

Vítězná koncepce zabezpečení od Trade FIDES vychází z respektování rozlehlosti památkově chráněných areálů a přitom důrazu na rychlost případného zásahu v kterémkoliv místě narušení bezpečnosti, aniž by byl provoz zařízení ekonomicky náročný. Navržený kamerový systém je založen na relativně malém počtu systematicky rozmístěných kamer s lidskou obsluhou, který poskytuje úplné informace o dění a umožňuje automatické vyhledávání v zájmovém prostoru. Tyto informace jsou ověřovány obsluhou monitorovacího pracoviště, která zváží nutnost a způsob zásahu. Vhodné nastavení automatického řízení kamer v budoucnu značně sníží i možnost lidské chyby na straně obsluhy.

Nedílnou součástí zabezpečovacího systému je speciální soustava osvětlení podporující dobrou funkci kamer. Pro osvětlení areálu po celém jejich obvodu ve večerních a nočních hodinách jsou navržena kvalitní, ověřená svítidla na přízemních sloupcích, která svým vzhledem nenaruší charakter hřbitovů. Tvrzené sklo svítidel zajišťuje zvýšenou odolnost  před poškozením či zničením a jejich umístění pod zorným polem návštěvníků nebude narušovat pietu místa a přitom dostatečně odrazovat případné zloděje a vandaly.

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.