Zabezpečení národního muzea v přírodě

Projekt ochrany Národního muzea v přírodě

Sbírky a objekty Národního muzea v přírodě jsou významnou částí kulturního dědictví naší země. V minulém roce naše společnost realizovala projekt ochrany jeho nejvýznamnější části - Valašského muzea v přírodě.

Projekt je financován z grantu Evropského hospodářského prostoru, kde je největším donorem Norsko a kam přispívají ještě Lichtenštejnsko a Island.  Hlavním partnerem je norské město Røros, zapsané na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Tam v únoru 2024 proběhne výstava o projektu, kde budou představeny i naše technologie a výsledky práce. Dalšími partnery jsou Český výbor ICIM a Technické muzeum v Brně.

Projekt je v muzejním prostředí ojedinělý, a to jak rozsahem, tak obsahovou stránkou – 1900 detektorů PZTS, 900 detektorů EPS, 150 kamerových bodů, 8,5 km nově položených metalických a optických kabelů. Popularizaci zabezpečovací techniky obstarává také interaktivní (vitruální) dohledové centrum, určené především mladším návštěvníkům, kteří v úloze operátora řeší generované mimořádné situace v muzeu.

#Valasskemuzeumvprirode
#grantEEA #kilometryinstalaci #TradeFIDES #ASSET #LATIS