Předmětová ochrana

Technologie předmětové ochrany jsou souborem detektorů a čidel, které pomáhají chránit zejména umělecké předměty v expozicích před krádežemi a poškozením. Jedná se o doplněk k PZTS systému, který se zaměřuje na střežení individuálních předmětů z oblasti výtvarného a dekorativního umění nebo jejich souborů (obrazy, vázy, sochy, nábytek apod.).

Ke střežení uměleckých sbírek a jednotlivých předmětů v rámci předmětová ochrany přinášíme ucelenou řadu, která rozšiřuje možnosti našeho vlastního produktu – integrační bezpečnostní platformy ASSET. Prvky předmětové ochrany (s výjimkou detektoru TIZIAN) lze připojit jak pomocí kabelu, tak i bezdrátově pomocí přenosového systému SARGOS (což je daleko běžnější praxe).

SARGOS

Rádiový zabezpečovací systém, schválený do stupně 3. Systém je tvořen rádiovými linkovými moduly. Ke každému z nich je možné připojit až 60 různých adres - detektorů.

Hlavní výhodou je radiový přenos a s tím spojená instalace bez nutnosti instalace kabeláže ve stavbě. Další výhodou je značná flexibilita při změnách v expozicích nebo jejich kompletních výměnách. Nevýhoda nutné výměny bateriových článků v detektorech je kompenzována jejich prodlužující se životností (při běžném provozu zaručeně 1 rok, obvykle však i 4-5 let).

LADON

Závěsný signalizační systém Ladon je určen pro hromadné střežení uměleckých předmětů zavěšených ve výstavních síních muzeí, v galeriích a různých veřejných prostorech. Umožňuje nepřetržité střežení - tedy nejen v době, kdy je příslušný sál uzavřen, ale i v době běžného provozu, kdy jsou tyto prostory otevřeny pro veřejnost. Systém nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu a nemůže způsobit jeho poškození při instalaci.

RAFFAEL

Obrazový detektor Raffael je určen k individuálnímu střežení obrazů na stálých i dočasných výstavách, v historických interiérech hradů, zámků, sakrálních budov a v dalších budovách, otevřených veřejnosti. Detektor umožňuje nepřetržité střežení plátna obrazu. Přitom je skrytý a nijak neruší estetiku prostoru. Výborně se uplatní i při střežení rozměrných pláten v těžkých rámech, kde se jiné typy detektorů nemohou uplatnit. Detektor nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu a nemůže způsobit jeho poškození při instalaci.

PICASSO

Závěsový detektor Picasso je určen pro střežení individuálních předmětů v expozicích nebo historických interiérech. Obdobně jako čidla LADON a RAFFAEL umožňuje nepřetržitou činnost – jak v době otevření, tak i uzavření instituce. Detektor nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu a nemůže způsobit jeho poškození při instalaci.

MICHELANGELO

Detektor Michelangelo je určen k individuálnímu střežení volně umístěných trojrozměrných uměleckých předmětů z oblastí výtvarného a dekorativního umění, popř. i jiné sbírkové předměty v expozicích. nepřetržitou činnost – jak v době otevření, tak i uzavření instituce. Detektor nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu a nemůže způsobit jeho poškození při instalaci. Uplatní se zejména tam, kde není vhodné umístit předmět do vitríny.

TIZIAN

Proximity typ detektoru založený na kapacitním snímání primárně určený pro střežení zavěšených obrazů případně trojrozměrných předmětů v expozicích a historických interiérech. Detektor TIZIAN je určen pro detekci již přiblížení se k uměleckým předmětům, tzn. překonání vymezené hranice návštěvníkem. Pro předměty z nevodivých materiálů je třeba vytvořit elektrodový systém, který je spolu s detektorem skryt za střeženým předmětem.

Jste připraveni
na bezpečnou budoucnost?