Servis a revize

Záruční a pozáruční servis

Nastavení
systémů

Servisní zásahy a výjezdy

Odstraňování poruch 24/7

Helpdesk

Revizní kontrola systémů

Disponujeme týmem specialistů, kteří mají na starosti opravy a servis tisíců systémů zabezpečení na různých objektech. Prostřednictvím osmi středisek rozmístěných po celé České republice zaručujeme, že oprava poruchy proběhne v souladu s požadavky uživatele - od 30 minut, max. do 24 hodin od nahlášení závady.

Brno
+420 602 565 931
+420 606 749 579

Praha
+420 602 214 777

Ostrava
+420 602 533 766

Plzeň
+420 602 444 144

Karlovy Vary
+420 602 145 566

Hradec Králové
+420 606 746 472

Ústí nad Labem
+420 602 522 891

České Budějovice
+420 602 145 565

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva. Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.