FIDES Slovakia - špecialista
na bezpečnostné systémy a IT technológie

Patríme k popredným dodávateľom komplexných integrovaných bezpečnostných systémov v Českej republike aj zahraničí.
Ponúkame integrované bezpečnostné riešenia, ktoré spracujeme na mieru podľa Vašich požiadaviek na konkrétnu budovu, rozsiahly areál alebo decentralizovaný objekt. Naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu, vývoja, výroby a skúseností, ktoré sme získali počas viac ako 25 ročného pôsobenia na trhu.

Produkty

ASSET

Integrovaný bezpečnostný systém

LATIS

Grafický monitorovací a riadiaci systém

IT

Informačné technológie

Dohľadové a poplašné prijímacie centrum
 

Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém

Elektronická kontrola vstupu
 

Elektrická požiarna signalizácia
 

Uzavretý televízny okruh
 

Grafické nadstavbové systémy

Mechanické systémy technickej ochrany

Perimetrické detekčné systémy

Meranie
a regulácia

Štruktúrovaná
kabeláž

Zákazníci a referencie