Grafický monitorovací a řídicí systém DPPC LATIS

Systém LATIS poskytuje služby GNS grafické bezpečnostní nadstavby pro lokální zastřežení, ale také jako DPPC splňující normu ČSN 50518, a také související požadavky z norem ČSN 50130-X. Systém LATIS je vhodný pro účely bezpečnostních složek jakéhokoliv typu.

Díky své škálovatelnosti a otevřenosti je systém LATIS použitelný pro dohled a řízení nad objekty jakékoliv velikosti. Právě díky otevřenosti je možné do systému připojit jiné produkty třetích stran spadající do kategorií EPS, DVS (CCTV), PZTS, EKV, MaR a další.

Systém LATIS poskytuje funkce použitelné pro ovládání aktivit inteligentních domů např. ovládání klimatizace, světel, rolet a žaluzií atd.

Integrovaná bezpečnostní ochrana

Jednoduchá správa a údržba

Vlastní grafické prostředí

DVS kamerové systémy

Napojení na složky IZS

Integrace jiných systémů

Webový i desktop klient

Klíčové vlastnosti systému LATIS

•  Dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC)
•  Technologie LAN, GSM, Optika, Ripex
•  Detailně logovaná činnost operátorů
•  Neomezený počet objektů
•  Instrukce pro operátory

•  Bezpečnostní grafická nadstavba
•  Monitorování a ovládání inteligentních budov
•  Ovládání také pomocí interaktivních mapových podkladů
•  Konfigurovatelná práva operátorů
•  Monitorování pohyblivých objektů (vozidla, osoby)

Centrální inteligentní monitorovací systém

Integrace DVS

V případě incidentu poskytuje systém možnost zpětného přehrání videa před vznikem události a automatické natočení kamer na danou oblast.

Snížení nároků

Díky integraci různých systému do jednotného prostředí pro jejich ovládání, tak dochází k výraznému snížení nároků na správu a konfiguraci.

Počet objektů

Neomezené množství objektů s možností vytváření karet jednotlivých objektů a středisek.
 

Mapové podklady

Možnost ovládat celý systém pomocí vizualizace v mapových podkladech.