Bezpečnostní technologie

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.

DPPC

Dohledové a poplachové přijímací centrum LATIS (dříve pult centrální ochrany – PCO)  je dle normy ČSN EN 50518 přijímacím centrem s obsluhou, do nějž jsou přenášeny informace o stavu jednoho či více poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů PZTS ASSET, které jsou nainstalovány ve střežených objektech. V případě rozšíření DPPC o monitoring kamerového systému DVS (CCTV) ve střeženém objektu se zvyšuje efektivita dohledu. Operátor pak dokáže přesně vyhodnotit, na základě obrazové události s možností zpětného záznamu, o jaký typ události se jedná a adekvátně na ní reagovat. Připojením objektu na DPPC je zajištěn jeho 24hodinový dohled z pohledu bezpečnosti i technického stavu systému a zvyšuje se tím jeho bezpečnost.

Nabízíme vám plně certifikované DPPC (LATIS), které splňuje podmínky pro provozování DPPC Policie České republiky.

PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve elektrická zabezpečovací signalizace – EZS) je dle normy ČSN EN 50131 soubor technických prostředků ke zvýšení bezpečnosti střežených prostorů. Z pohledu PZTS ASSET se jedná o řídící jednotky (ústředny), které vyhodnocují stavy připojených detektorů narušení. PZTS je určen především k rychlé detekci přítomnosti nebo pokusu o neoprávněné vniknutí do střeženého prostoru následné předání této informace lokálně nebo vzdáleně na DPPC.

Vytvoříme Vám návrh technického řešení zabezpečení pro vaše objekty všech velikostí či kategorií na míru. Vždy postupujeme v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU.

EKV

Elektronická kontrola vstupu (dříve Access Control System – ACS) (ČSN EN 60839) se využívá tam, kde je vhodné nebo nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí a souvisí s režimovými opatřeními firmy. EKV (ASSET) řídí přístup k chráněným prostorům, zařízením a informacím na základě definovaných přístupových práv. Nejčastěji využívaným prostředkem pro identifikaci jsou personální identifikační karty, které registrují osoby na přístupových čtečkách. V závislosti na stupni zabezpečení jsou využívány další technologie nebo jejich kombinace, jako například biometrické čtečky (otisk prstu, geometrie dlaně, systémy rozpoznání tváře). Kontrola vstupu může být využívána i pro zpracování docházky pomocí čteček nebo docházkových terminálů s možností zadání důvodů odchodu/příchodu.

Poradíme Vám a navrhneme vhodné řešení pro přístupový systém. Nabízíme přístupové systémy, které mohou být nastaveny samostatně nebo jako součást docházkového systému s přístupovými terminály na otisky prstů nebo čipy.

EPS

Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení pro včasnou detekci požáru (ČSN 730875 a ČSN 34 2710). Mezi základní části EPS patří hlásiče požáru, ústředny EPS a doplňková zařízení jako je zařízení dálkového přenosu (ZDP), obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). V případě nasazení SHZ ( stabilní hasící zařízení), je možné toto zařízení propojit s ústřednami EPS.

Zajistíme Vám komplexní realizaci požární signalizace, poskytneme 24 h. servis a revize. Vše v rámci elektronické zabezpečovací signalizace vašich objektů, rozsáhlých areálů či decentralizovaných objektů.

DVS

Dohledové videosystémy (dříve CCTV) (ČSN EN 62676), jsou kamerové systémy, které umožňují sledování dění ve střežených (dohledových) zónách s možností ukládání záznamů k jejich dalšímu zpracování. Jsou významným doplňkem pro monitorování zájmových zón střeženého prostoru a ověřování např. poplachových stavů. Dnešní inteligentní systémy nebo kamery jsou využívány například k trasování objektů i osob, monitorování a rozpoznání osob, detekce RZ, měření teploty (termokamery) nebo k perimetrické detekci. Rozsáhlé kamerové systémy jsou nasazovány v rámci městských kamerových systémů nebo využívány k řízení provozu tzv. traffic control.

Provedeme kompletní návrh kamerového systému dle Vašich potřeb. Zabezpečíme Vaše rizikové zóny novými kamerami, případně propojíme Váš stávající kamerový systém s naším systémem.

GNS

Grafické nadstavbové systémy (LATIS) umožňují integraci několika rozličných technologií, poplachových i nepoplachových, s možností ovládání uživatelem z jednoho místa v uživatelsky přívětivém grafickém prostředí. Vzájemné vazby mezi systémy jsou vytvářeny na SW bázi a umožňují nastavit automatizované procesy. Integrace technologií se řídí normou ČSN CLC/TS 50398.

Grafickou nadstavbu Vám zajistíme v rámci projektu. GNS doporučujeme využívat především u budov, rozsáhlých areálů i decentralizovaných objektů.

MZS

Mezi systémy technické ochrany patří i mechanické zábranné systémy (ČSN EN 1627 - třídy bezpečnosti, každý prvek, jako okna, dveře a kování je posuzován dle vlastních specifických norem), které tvoří pevnou překážku a svými vlastnostmi tak poskytují ochranu objektu mechanickou odolností. Jejich kvalita ovlivňuje dobu potřebnou na vniknutí pachatele do objektu. Typické MZS jsou ploty, zdi, mříže, dveře, trezory nebo úložny klíčů.

Dle vašich požadavků pro Vás navrhneme a následně zajistíme mechanické zábranné systémy, které budou zapadat do celkového konceptu zabezpečovacího řešení pro Vaše objekty.

PDS

Perimetrická, nebo také obvodová ochrana je využívána většinou pro venkovní detekci na hranicích zájmového (hlídaného) objektu (legislativně je perimetrická ochrana posuzována dle ČSN EN 50131 jako detektory systému PZTS). Z hlediska stanovení hranic a jejich ochrany jsou perimetrické systémy využívány i pro vnitřní detekci. Nejčastěji nasazované technologie jsou venkovní detektory, infra bariéry, mikrovlnné bariéry, plotové systémy, zemní systémy, radary nebo například video analýza/detekce. Perimetrie je náročnou disciplínou z hlediska vyhodnocení pro velkou spoustu vlivů, které do ní vstupují. Nasazení perimetrických systémů je nejčastěji realizováno při ochraně rozsáhlých areálů, koridorů věznic nebo elektráren, v průmyslových objektech a na parkovištích. U těchto systémů je vhodné propojení s kamerovým systémem a službou dohledu DPPC (LATIS).

V závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu Vám navrhneme perimetrickou ochranu na míru.

MaR

Měření a regulace je systém různých čidel, ventilů a měřících prvků, které jsou vyhodnocovány řídící jednotkou, jenž vyhodnocuje, řídí a optimalizuje různé technologické procesy, jako je vytápění, chlazení, ovládání osvětlení a další procesy zjednodušující fungování a ekonomiku provozu budovy. V bezpečnostních systémech se jedná o nepoplachovou technologii, která bývá integrována s technologiemi poplachovými dle ČSN CLC/TS 50398. Integrace těchto technologií využívá vzájemně propojených prvků a procesů daných technologií pro zvýšení užitnosti, zjednodušení procesů a obsluhy těchto technologií uživatelem, nebo jejich plné automatizaci.

Poradíme Vám s navržením systému MaR, které povede k optimalizaci technologických procesů. Navrhneme vám komplexní řešení a provedeme celkovou realizaci.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž zahrnuje jak metalické, tak i optické rozvody v rámci podnikové sítě (IT), která by měla být dostatečně dimenzována vzhledem k možnostem budoucího rozšiřování. S ohledem na zajištění bezpečnosti a stability sítě je vhodné dodržovat předepsané normy (ČSN EN 50173), které právě zajištují dlouhou technickou i morální životnost.

Poradíme Vám a navrhneme úpravy stávající infrastruktury, nebo kompletně zpracujeme návrh nové podnikové sítě tak, aby odpovídala Vašim současným potřebám.