Politika Integrovaného Systému Řízení

Závazek vedení společnosti:

  • Při veškeré naší činnosti dodržujeme zákonné předpisy a relevantní normy včetně právní úpravy jaderného práva.
  • Pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme celý systém řízení. K tomuto účelu stanovujeme politiku, cíle a kompetence.
  • Udržujeme povědomí zaměstnanců o současných i budoucích požadavcích zákazníků a požadavcích systému managementu.
  • Zavazujeme se k trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému řízení.
  • Zajišťujeme požadovanou způsobilost zaměstnanců a zvyšujeme jejich kvalifikaci včetně zlepšování pracovních podmínek, bezpečnosti a infrastruktury. 
  • Minimalizujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP.
  • Usilujeme o snížení negativních vlivů a rizik spojených s naší činností a poskytovanými službami na životní prostředí.
  • Konzultujeme se zaměstnanci a s jejich zástupci zásadní otázky v oblasti BOZP.

Platná od 29.4.2024