Realizace projektu

Příprava zakázky

Zpracování projektové dokumentace

Montáž a nastavení systému

Zkouška funkčnosti

Uvedení do provozu

Předání zákazníkovi

V oblasti poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů dodáváme a instalujeme bezpečnostní systémy od jednoduchých tzv. "komerčních" systémů až po rozsáhlé systémy nejvyšší generace, homologované pro použití v objektech s nejvyššími riziky. Instalaci, oživení a programování dodávaných systémů provádějí školení odborníci podle platných norem a předpisů. V průběhu zkušebního provozu obdrží uživatel veškerou technickou dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem.

Po instalaci zabezpečení je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.