Projekt a projektová dokumentace

Projekt ve 3D BIM

Konzultace

Analýza

Technická studie

Projektová dokumentace

Zakázkový tisk a kompletace

Projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem, je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Bezpečnostní projekt pro objekty používané k nakládání s utajovanými skutečnostmi je zpracován v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.

Program pravidelného vzdělávání našich projektantů zajišťuje progresivní řešení projektů s uplatněním nejnovějších technologií a špičkových komponentů.