Komplexné IT služby

Ponúkame komplexné IT služby v oblastiach počítačových sietí, HW, virtualizácie a klastre s vysokou dostupnosťou od návrhu až po realizáciu s ohľadom na potreby a možnosti Vašej firmy.

Naši IT odborníci môžu ponúknuť rozsiahle skúsenosti pri riešení otázok sieťovej a endpoint bezpečnosti, optimalizácie potrebných IT zdrojov, zálohovania a veľa ďalšieho.

V dnešnej dobe firmy od IT očakávajú maximálnu spoľahlivosť za primerané náklady, a preto sme v rámci konzultácií schopní spracovať návrhy na zefektívnenie a väčšie zabezpečenie existujúcich počítačových sietí a celkovej infraštruktúry a tým dosiahnuť prípadné úspory na prevádzke celého IT.

Integrovaná bezpečnostná ochrana

Servery

CCTV
okruhy

Grafické pracovné stanice

Bezdrôtové prvky

Aktívne prvky a sieťové riešenia

Optické a metalické rozvody

Ponúkané služby

•  Návrh a realizácia počítačovej siete
•  Realizácia certifikovaných káblových rozvodov
•  Dátové centrá
•  Odborné konzultácie

•  Sieťová bezpečnosť
•  Bezpečnostné a penetračné testy
•  Zálohovanie a disaster recovery plány
•  Školenie IT bezpečnosti a gramotnosti

Používané technológie

VMware

HPE

Cisco

Fortinet

Microsoft

Schrack

Čo získate

•  Bezpečnejšiu sieť a IT infraštruktúru
•  Spoľahlivejšie a dostupnejšie IT vrátane zastupiteľnosti

•  Efektívne využitie IT zdrojov
•  Podporu pri riešení krízových situácií