Grafický monitorovací a riadiaci systém DPPC LATIS

Systém LATIS poskytuje služby grafickej bezpečnostnej nadstavby pre lokálne stráženie ale aj ako DPPC spĺňajúci normu ČSN 50518, a tiež súvisiace požiadavky z noriem ČSN 50130-X. Systém LATIS je vhodný pre účely bezpečnostných zložiek akéhokoľvek typu.

Vďaka svojej škálovateľnosti a otvorenosti je systém LATIS použiteľný pre dohľad a riadenie nad objektmi akejkoľvek veľkosti. Práve vďaka otvorenosti je možné do systému napojiť iné produkty tretích strán spadajúce do kategórií EPSCCTVPZTSEKVMaR a ďalšie.

Systém LATIS poskytuje funkcie použiteľné pre ovládanie aktivít inteligentných domov napr. ovládanie žalúzií, svetiel atď.

Integrovaná bezpečnostná ochrana

Jednoduchá správa a údržba

Vlastné grafické prostredie

CCTV kamerové systémy

Napojenie na zložky IZS

Integrácia iných systémov

Webový aj desktop klient

Kľúčové vlastnosti systému LATIS

•  Dohľadové poplachové a prijímacie centrum (DPPC)
•  Technológia pripojenia LAN, GSM, Optika, Ripex
•  Detailne logovaná činnosť operátorov
•  Neobmedzený počet objektov
•  Inštrukcie pre operátorov

•  Bezpečnostná grafická nadstavba
•  Monitorovanie a ovládanie inteligentných budov
•  Ovládanie aj pomocou interaktívnych mapových podkladov
•  Konfigurovateľné práva operátorov
•  Monitorovanie pohyblivých objektov (vozidlá, osoby)

Centrálny inteligentný monitorovací systém

Integrácia kamier CCTV

V prípade incidentu poskytuje systém možnosť spätného prehrania videa pred vznikom udalosti a automatické natočenie kamier na danú oblasť.

Zníženie nárokov

Vďaka integrácii rôznych systému do jednotného prostredia pre ich ovládanie, tak dochádza k výraznému zníženiu nárokov na správu a konfiguráciu.

Počet objektov

Neobmedzené množstvo objektov s možnosťou vytvárania kariet jednotlivých objektov a stredísk.

Mapové podklady

Možnosť ovládať celý systém pomocou vizualizácie v mapových podkladoch.