Helpdesk a technická podpora

Odborné školenia používateľov

Upgrade systémov a softvéru

Online podpora 
pri riešení neštandardných
požiadaviek

Tvorba manuálov a postupov obsluhy

Riešenie technických
problémov

Interné testovanie produktov

Štandardne je zabezpečovaný 24 hodinový záručný aj pozáručný servis počas životnosti zariadenia. Jeho úlohou je rýchle zabezpečenie technickej podpory a prípadných opráv. Cieľom je zabezpečiť bezproblémovú funkciu bezpečnostných systémov. Pre poskytnutie servisných služieb je vo firme k dispozícii niekoľko desiatok kvalifikovaných a pravidelne školených servisných technikov a rad odborných technických špecialistov.