Servis a revízie

Záručný a pozáručný servis

Nastavenie
systémov

Servisné zásahy a výjazdy

Odstraňovanie porúch 24/7

Helpdesk

Revízna kontrola systémov

Disponujeme tímom špecialistov, ktorí majú na starosti opravy a servis tisícov systémov zabezpečenia v rôznych objektoch. Prostredníctvom ôsmich stredísk rozmiestnených po celej Českej republike zaručujeme, že oprava poruchy prebehne v súlade s požiadavkami používateľa - od 30 minút, max. do 24 hodín od nahlásenia závady.

Bratislava
+421 948 004 004

Revízie

Po inštalácii systému je celý systém prekontrolovaný našimi revíznymi technikmi. Účelom revízie je kontrola zhody inštalácie s projektovou dokumentáciou, montážnymi pokynmi výrobcov zariadení, platnými normami a predpismi. Na vykonanú revíziu zariadení je používateľovi vydaná revízna správa. Počas životnosti systémov sú vykonávané pravidelné revízie a prehliadky zariadení.