Integrovaný bezpečnostný systém ASSET

Systém ASSET je kombinácia SW a HW riešenia, ktoré Vám umožní pomocou jediného produktu vyriešiť bezpečnosť a monitoring budovy alebo areálu (PZTS) zriaďovať prístupy iba oprávneným osobám (EKV), riadiť osvetlenie, vzduchotechniku a napojenie na snímače (MaR), sledovať a riadiť obsadenosť parkovísk a veľa ďalšieho.

Vďaka svojej robustnosti a škálovateľnosti je vhodný pre objekty a areály akejkoľvek veľkosti.
Systém ASSET je použiteľný ako pre malú predajňu tak aj pre zložité komplexy pozostávajúce z viacerých budov bez obmedzenia vzdialenosti medzi nimi.

Systém ASSET je možné prevádzkovať samostatne alebo ako súčasť bezpečnostného riešenia napojeného na DPPC, je možné ho tiež integrovať s mnohými produktmi tretích strán (dochádzka, eRecepčný, iné bezpečnostné riešenia, hotelový rezervačný systém...).

Možnosti ovládania

Mobilná aplikácia

PC program

Ovládacie panely a čítačky kariet

Automaticky nastavené pravidlá

REST API integrácia

Diaľkový ovládač

Kľúčové vlastnosti platformy ASSET

•  Modulárny systém bez obmedzenia počtu pripojených zariadení
•  Možnosť redundantnej prevádzky (99,99 % uptime)
•  Vzdialená správa a údržba systémov
•  Možnosť integrácie s produktmi tretích strán
•  Integrácia video systémov CCTV

•  Správa používateľov a kariet
•  Evidencia dochádzky
•  Ovládanie svetiel, teploty a i.
•  Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém
•  Riadenie vjazdu a obsadenosti parkoviska