Certifikáty a osvedčenia

ISO CERTIFIKÁTY

Systémy certifikovala akreditovaná spoločnosť  TDS Brno.

1.1.1.         CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA NBÚ

1.1.1.         OSVEDČENIA AGA

1.1.1.         OSTATNÉ CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA