DPPC

Dohledové a poplachové přijímací centrum LATIS (dříve pult centrální ochrany – PCO)  je dle normy ČSN EN 50518 přijímacím centrem s obsluhou, do nějž jsou přenášeny informace o stavu jednoho či více poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů PZTS ASSET, které jsou nainstalovány ve střežených objektech. V případě rozšíření DPPC o monitoring kamerového systému DVS (CCTV) ve střeženém objektu se zvyšuje efektivita dohledu. Operátor pak dokáže přesně vyhodnotit, na základě obrazové události s možností zpětného záznamu, o jaký typ události se jedná a adekvátně na ní reagovat. Připojením objektu na DPPC je zajištěn jeho 24hodinový dohled z pohledu bezpečnosti i technického stavu systému a zvyšuje se tím jeho bezpečnost.

Nabízíme vám plně certifikované DPPC (LATIS), které splňuje podmínky pro provozování DPPC Policie České republiky.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.