PDS

Perimetrická, nebo také obvodová ochrana je využívána většinou pro venkovní detekci na hranicích zájmového (hlídaného) objektu (legislativně je perimetrická ochrana posuzována dle ČSN EN 50131 jako detektory systému PZTS). Z hlediska stanovení hranic a jejich ochrany jsou perimetrické systémy využívány i pro vnitřní detekci. Nejčastěji nasazované technologie jsou venkovní detektory, infra bariéry, mikrovlnné bariéry, plotové systémy, zemní systémy, radary nebo například video analýza/detekce. Perimetrie je náročnou disciplínou z hlediska vyhodnocení pro velkou spoustu vlivů, které do ní vstupují. Nasazení perimetrických systémů je nejčastěji realizováno při ochraně rozsáhlých areálů, koridorů věznic nebo elektráren, v průmyslových objektech a na parkovištích. U těchto systémů je vhodné propojení s kamerovým systémem a službou dohledu DPPC (LATIS).

V závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu Vám navrhneme perimetrickou ochranu na míru.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.