MaR

Měření a regulace je systém různých čidel, ventilů a měřících prvků, které jsou vyhodnocovány řídící jednotkou, jenž vyhodnocuje, řídí a optimalizuje různé technologické procesy, jako je vytápění, chlazení, ovládání osvětlení a další procesy zjednodušující fungování a ekonomiku provozu budovy. V bezpečnostních systémech se jedná o nepoplachovou technologii, která bývá integrována s technologiemi poplachovými dle ČSN CLC/TS 50398. Integrace těchto technologií využívá vzájemně propojených prvků a procesů daných technologií pro zvýšení užitnosti, zjednodušení procesů a obsluhy těchto technologií uživatelem, nebo jejich plné automatizaci.

Poradíme Vám s navržením systému MaR, které povede k optimalizaci technologických procesů. Navrhneme vám komplexní řešení a provedeme celkovou realizaci.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.