PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve elektrická zabezpečovací signalizace – EZS) je dle normy ČSN EN 50131 soubor technických prostředků ke zvýšení bezpečnosti střežených prostorů. Z pohledu PZTS (ASSET) se jedná o řídící jednotky (ústředny), které vyhodnocují stavy připojených detektorů narušení. PZTS je určen především k rychlé detekci přítomnosti nebo pokusu o neoprávněné vniknutí do střeženého prostoru následné předání této informace lokálně nebo vzdáleně na DPPC.

Vytvoříme Vám návrh technického řešení zabezpečení pro vaše objekty všech velikostí či kategorií na míru. Vždy postupujeme v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.