EPS

Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení pro včasnou detekci požáru (ČSN 730875 a ČSN 34 2710). Mezi základní části EPS patří hlásiče požáru, ústředny EPS a doplňková zařízení jako je zařízení dálkového přenosu (ZDP), obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). V případě nasazení SHZ ( stabilní hasící zařízení), je možné toto zařízení propojit s ústřednami EPS.

Zajistíme Vám komplexní realizaci požární signalizace, poskytneme 24 h. servis a revize. Vše v rámci elektronické zabezpečovací signalizace vašich objektů, rozsáhlých areálů či decentralizovaných objektů.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.