SK

Strukturovaná kabeláž zahrnuje jak metalické, tak i optické rozvody v rámci podnikové sítě (IT), která by měla být dostatečně dimenzována vzhledem k možnostem budoucího rozšiřování. S ohledem na zajištění bezpečnosti a stability sítě je vhodné dodržovat předepsané normy (ČSN EN 50173), které právě zajištují dlouhou technickou i morální životnost.

Poradíme Vám a navrhneme úpravy stávající infrastruktury, nebo kompletně zpracujeme návrh nové podnikové sítě tak, aby odpovídala Vašim současným potřebám.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.