MZS

Mezi systémy technické ochrany patří i mechanické zábranné systémy (ČSN EN 1627 - třídy bezpečnosti, každý prvek, jako okna, dveře a kování je posuzován dle vlastních specifických norem), které tvoří pevnou překážku a svými vlastnostmi tak poskytují ochranu objektu mechanickou odolností. Jejich kvalita ovlivňuje dobu potřebnou na vniknutí pachatele do objektu. Typické MZS jsou ploty, zdi, mříže, dveře, trezory nebo úložny klíčů.

Dle vašich požadavků pro Vás navrhneme a následně zajistíme mechanické zábranné systémy, které budou zapadat do celkového konceptu zabezpečovacího řešení pro Vaše objekty.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.