EKV

Elektronická kontrola vstupu (dříve Access Control System – ACS) (ČSN EN 60839) se využívá tam, kde je vhodné nebo nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí a souvisí s režimovými opatřeními firmy. EKV (ASSET) řídí přístup k chráněným prostorům, zařízením a informacím na základě definovaných přístupových práv. Nejčastěji využívaným prostředkem pro identifikaci jsou personální identifikační karty, které registrují osoby na přístupových čtečkách. V závislosti na stupni zabezpečení jsou využívány další technologie nebo jejich kombinace, jako například biometrické čtečky (otisk prstu, geometrie dlaně, systémy rozpoznání tváře). Kontrola vstupu může být využívána i pro zpracování docházky pomocí čteček nebo docházkových terminálů s možností zadání důvodů odchodu/příchodu.

Poradíme Vám a navrhneme vhodné řešení pro přístupový systém. Nabízíme přístupové systémy, které mohou být nastaveny samostatně nebo jako součást docházkového systému s přístupovými terminály na otisky prstů nebo čipy.

Pro výše uvedené bezpečnostní technologie zajišťujeme návrhy a realizaci technického řešení zabezpečení pro objekty různých velikostí a kategorií v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Řešíme i následné servisní úkony a pravidelné revize vyžadované platnou legislativou s ohledem na potřeby a možnosti Vaší firmy.