Jak jde dohromady FIDES a NTK?

NTK: Národní technická knihovna je největší a nejstarší knihovnou technické literatury u nás s knižním fondem přes 1,1 milionu svazků. Poskytuje nejen odborné informace a služby, ale i prostředí ke studiu, společenským a kulturním akcím.  A jak souvisí NTK s námi?

Knihovna byla vybudována v areálu vysokých škol v pražských Dejvicích v letech 2006 – 2008.  Budova získala řadu ocenění a prestižním žurnálem Archtizer byla zařazena mezi 8 nejzajímavějších knihovních staveb na světě. Tato energeticky úsporná stavba vzbuzuje obdiv z důvodu řady instalovaných netradičních moderních technologií. Mezi ně patří i naše systémy objektové bezpečnosti a kontroly vstupu ASSET a grafické integrační nadstavby LATIS, které byly přizpůsobeny specifickým požadavkům moderní knihovny.

Složité řešení

Instalovaný systém ASSET monitoruje pohyb osob, eviduje docházku zaměstnanců a spolupracuje s rezervačním systémem studoven.  Vzhledem k vysokému počtu návštěvníků  a jejich volnému pohybu po budově a také vzhledem k materiálovému charakteru knihovního fondu a fundusu bylo přistoupeno i k instalacím elektronické požární signalizace a stabilního hasicího zařízením. Všechny prostory budovy jsou monitorovány kamerovým systémem.  Instalované systémy technické ochrany jsou integrovány v řídícím systému LATIS, který centralizuje data a zobrazuje informace koncových prvků v jednotném grafickém prostředí, což velmi usnadňuje a zefektivňuje práci operátora.   

NTK patří k našim dlouholetým významným zákazníkům.

#vzdelanikterepomahamechranit

#dlouholetizakazniciFIDES