Konference SOVAK ČR 2019

Celostátní konference SOVAK ČR 2019 v Plzni

Ve dne 5. – 6. listopadu 2019 jsme se zúčastnili 17. ročníku významné oborové konference „Provoz vodovodů a kanalizací“, pořádanou spolkem SOVAK ČR, jehož jsme členem. Program byl zaměřen převážně na koncept ochrany před následky sucha, stav vodních zdrojů, adaptaci na změnu klimatu, problematiku zpracování kalů, problematiku vyšších nároků úpravu vody, na nejnovější technologické změny a trendy v oblasti aktivního řízení vodovodních a kanalizačních sítí s vyšší zabezpečeností zajištění provozu a služeb.