Workshop pro studenty SOSOOM

V rámci spolupráce Ostravské pobočky společnosti Trade FIDES, a.s. a Střední školy ochrany osob a majetku, proběhly dva workshopy pro studenty 3. a 4. ročníků. Pod vedením p. Ludky. Workshopy probíhaly v březnu v Ostravě a následně v květnu v Karviné. Cílem bylo zvýšit povědomí studentů o bezpečnostních systémech, které bezprostředně s ochranou majetku a osob souvisí.

Ostravská pobočka spolupracuje již delší dobu se studenty Střední školy elektrotechnické Na jízdárně v rámci jejich odborné praxe. Oba tyto workshopy se nesly v přátelské atmosféře. Žáci s jejich obsahem byli velice spokojeni a dokázali díky nim prohloubit své znalosti v oblasti bezpečnostních systémů.

V následujícím školním roce budou nadále probíhat workshopy se stejnou tématikou a to opět ve spolupráci s SOSOOM v Ostravě, Karviné a také ve Zlíně.