Zabezpečení letecké základny

Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý vztah se zákazníkem a jednoho takového zákazníka vám dnes představíme. Jedná se o Armádu České republiky - konkrétně o vojenské letiště Náměšť nad Oslavou, které se nachází v blízkosti Sedlce v okresu Třebíč.

Špičková armádní základna

Historie vzniku letecké základny se pojí s existencí 20. stíhacího leteckého pluku, založeného 1. října 1956, který působil na letišti  Čáslav. Když bylo v roce 1960 vystavěno nové letiště na Vysočině, byl tento pluk přesunut do Náměště nad Oslavou. Koncem roku 2003 vznikla na zdejším letišti současná 22. základna letectva, jejímž hlavním úkolem je příprava letových osádek, předsunutých leteckých specialistů nasazovaných v zahraničních operacích a obrana České republiky. Letecká základna plní úkoly v rámci národního posilového systému a také úlohu záložního intervenčního letiště integrovaného systému protivzdušné obrany NATO.

Jedinečné zabezpečení

Způsob řešení zabezpečení všech objektů na zařízeních armády se odlišuje dle lokality, významu a potenciálních hrozeb a také dle konstrukčního i technického vybavení daného objektu. Proto na 22. letecké základně byla v průběhu let od roku 2003 do roku 2009 provedena instalace technických prostředků „na míru“ u stávajících, ale i nově vznikajících budov. Letiště má spoustu budov, které jsou různě rozesety po areálu a proto je navržený systém zabezpečení objektů velmi členitý a přesto soustředěný do jednoho místa pro lepší přehlednost.

V roce 2017 naše společnost vyhrála výběrové řízení na servis prostředků technického střežení objektů 22. letecké základny jejímž předmětem je zajištění 24hodinového servisu, který provádí opravy a servisní práce, ale i revizní činnosti především požární signalizace EPS a systémů EKV a PZTS. Instalací bezpečnostních systémů pro nás práce na objektech letiště neskončila, ale stále pokračuje.

#armadakteroupomahamechranit