Zabezpečení Zámku 3 v Pardubicích

Zabezpečení objektu Zámek č. 3: Zámek Pardubice

Galerie jsou sice zavřené, ale pojďte se s námi, alespoň virtuálně, podívat na námi realizovanou zakázku s názvem: Zabezpečení objektu Zámek č. 3 pardubického zámku, kde má své sídlo Východočeská galerie v Pardubicích.

Unikátní objekt

Zámek Pardubice se nachází v těsné blízkosti centra Pardubic. Jedná se o unikátní renesanční památku, která je přechodem mezi hradem a zámkem, jejímž vlastníkem je Pardubický kraj. Část dnešního zámku je sídlem Východočeské galerie v Pardubicích, která byla zřízena jako krajská galerie a funguje již od roku 1953.

Inovativní bezpečnostní řešení

Východočeská galerie v Pardubicích hledala inovativní zabezpečovací řešení pro objekt Zámek č. 3 a naše společnost byla vybrána jako dodavatel. Proběhla modernizace zabezpečovacího systému a došlo k výměně vybraných komponentů. Celý objekt byl také napojen na dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC) Policie ČR.

Expozice výtvarného umění v galerii je určitě zajímavý tip pro seznámení se s uměním, které pomáháme chránit.