Zabezpečení zámku v Mikulově

Zabezpečení zámku v Mikulově

Máme pro vás další krásnou podívanou! Tentokrát vás zavedeme do nádherných prostor zámku v Mikulově, který je chráněn našimi unikátními bezpečnostními systémy.

Trocha historie

Zámek v Mikulově již několik století tvoří jednu z nejvýraznějších dominant města Mikulova. Svou dnešní podobu získal zámek za vlády Františka z Ditrichštejna, který započal jeho rozsáhlé přestavby. V roce 1719 zámek vyhořel, ale byl obnoven a rodu Ditrichštejnů sloužil až do roku 1945, kdy při ústupu německé armády opět vyhořel. Zámek byl znovu obnoven díky Spolku pro obnovu mikulovského zámku a v 50. letech byl náročně opraven. V současné době je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově (dále jen RMM, p. o.) a můžete zde nalézt několik velmi zajímavých expozic.

Náš dlouholetý zákazník

Spolupráce mezi RMM, p. o. a naší společností započala instalací prvních systémů již v roce 1991, kdy došlo k instalaci prvních technologií PZTS a EPS. V průběhu let byl nainstalován bezpečnostní systém ASSET, který byl několikrát modernizován a rozšiřován o další prostory expozic, depozitářů a společenských prostor. Celý bezpečnostní systém byl napojen na DPPC Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Koncem minulého roku došlo k modernizaci a rozšíření PZTS, jejíž součástí bylo pokrytí klíčových prostor o kamerový systém se záznamovým zařízením a došlo k modernizaci napojení s vyššími prvky zabezpečení přenosu signálu. V současné době jsou technologie PZTS a EPS integrovány do jednotné grafické nadstavby LATIS, která umožňuje jednotnou a jednoduchou správu všech připojených zařízení.

Práce firmy Trade FIDES, a.s. vyniká po celou dobu vzájemné spolupráce nejen stabilně vysokou odbornou úrovní provedených prací, ale i vstřícností a ochotou reflektovat specifické požadavky nás jako klienta a zadavatele,“ říká ředitel RMM, p. o. pan Mgr. Petr Kubín.

Expozice výtvarného umění na zámku v Mikulově je dalším zajímavým tipem k seznámení se s uměním, které pomáháme chránit.

#umenikterepomahamechranit